Inspires Sp. z o.o. oraz Europejski Dom Spotkań Nowy Staw realizuje projekt pt. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Okres realizacji: 01.11.2018r. – 29.02.2020r.

Celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji u min. 12672 mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 798 548,00 zł

Granty w wysokości 15 000 zł – 150 000 zł – szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560zł.