Marzec 2019

21.03.2019


Zakończył się I nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów.

Poniżej przedstawiamy listę gmin, którym przyznany został grant:

 1. Gmina Białobrzegi
 2. Gmina Wyśmierzyce
 3. Gmina Rzeczniów
 4. Gmina Solec nad Wisłą
 5. Gmina Kowala

08.03.2019


Rusza II nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów.

W ramach II rundy konkursowej ustala się następujące terminy składania wniosków o przyznanie grantu:

 • Termin składania Wniosków o przyznanie grantu: od dnia 11.03.2019 r. do dnia 15.04.2019 r. do godz. 15.00.
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi nie później jak w ciągu 30 dni roboczych od dnia 15.04.2019 r.
 • Przewidywany czas trwania oceny formalnej nastąpi nie później jak w ciągu 30 dni roboczych od dnia 15.04.2019 r.
 • Przewidywany czas trwania oceny merytorycznej nastąpi nie później jak w ciągu 30 dni roboczych od dnia 15.04.2019 r.

Grantobiorca może złożyć w konkursie tylko jeden Wniosek o przyznanie grantu.

Minimalna wartość złożonego Wniosku o przyznanie grantu wynosi 15 000,00 PLN, a maksymalna wartość nie może przekraczać 150 000,00 PLN.

Wniosek o przyznanie grantu można składać przez minimum 14 dni kalendarzowych na udostępnionym formularzu.

Wniosek o przyznanie grantu można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera:

 • w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego wschodniego, radomskiego, siedleckiego, m. Stołecznego Warszawa w Biurze projektu Operatora Inspires Sp. z o.o. ul. Plac Stare Miasto 2 26-600 Radom.
 • w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego zachodniego, ostrołęckiego, płockiego, ciechanowskiego w siedzibie partnera Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38 20-601 Lublin.

Wszystkie dokumenty udostępnione są do pobrania na stronie projektu, w zakładce „Do poprania”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *