Kwiecień 2019

Rusza III nabór wniosków o przyznanie grantów na realizację mikroprojektów.

W ramach III rundy konkursowej ustala się następujące terminy składania wniosków o przyznanie grantu:

Termin składania Wniosków: od dnia 23.04.2019 r. do wyczerpania środków w ramach konkursu.

W ramach trzeciego naboru Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco od momentu wpłynięcia danego wniosku z zachowaniem poniżej opisanej procedury oceny wniosku o przyznanie grantu.

Grantobiorca może złożyć w konkursie tylko jeden Wniosek o przyznanie grantu.

Minimalna wartość złożonego Wniosku o przyznanie grantu wynosi 15 000,00 PLN, a maksymalna wartość nie może przekraczać 150 000,00 PLN.

Wniosek o przyznanie grantu można składać przez minimum 14 dni kalendarzowych na udostępnionym formularzu.

Wniosek o przyznanie grantu można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera:

w przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego wschodniego, radomskiego, siedleckiego, m. Stołecznego Warszawa w Biurze projektu Operatora Inspires Sp. z o.o. ul. Plac Stare Miasto 2 26-600 Radom.

W przypadku Grantobiorców z subregionu warszawskiego zachodniego, ostrołęckiego, płockiego, ciechanowskiego w siedzibie partnera Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw ul. Tomasza Zana 38 20-601 Lublin.

Wszystkie dokumenty udostępnione są do pobrania na stronie projektu, w zakładce „Do pobrania”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!


Uprzejmie informujemy Grantobiorców, że zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, nie ma przeciwskazań aby w szkoleniach uczestniczyły osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innych gminach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *