Do pobrania

Poniżej znajdą Państwo dokumenty do pobrania.

Procedura projektu grantowego (komplet dokumentów) (18 MB)
Umowa o powierzenie grantu (komplet dokumentów) (13 MB)
Wniosek o przyznanie grantu (komplet dokumentów) (3 MB)
Wytyczne dla zakupu sprzętu w projekcie
Katalog wydatków kwalifikowalnych
Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu

Dla grantobiorców

Formularz zgłoszeniowy
Scenariusze szkoleń
Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu Beneficjenta
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego
Upoważnienie do przetwarzania powierzonych danych osobowych
Odwołanie upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych

Oznaczenia dla grantobiorców

1. Wzór plakatu z oznaczeniami
2. Logotyp firmy Inspires Sp. z o.o.
3. Wzór formatki do dokumentów
4. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta
5. Zasady promocji i oznakowania