Kontakt

Obszar I – subregion warszawski wschodni, radomski, siedlecki, m. St. Warszawa

Biuro projektu Inspires Sp. z o.o.
Plac Stare Miasto 2
26-600 Radom
tel. 796 157 397
e-mail: cyfrowyobywatel@inspires.pl

Obszar II – subregion warszawski zachodni, ostrołęcki, płocki, ciechanowski

Biuro projektu Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
ul. Tomasza Zana 38
20-601 Lublin
tel. 727 400 872